ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ , УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „ДЕ-ДЖОРДЖО  ЕООД“, КАТО ХОТЕЛИЕР, ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ХОТЕЛ „КАЗА БОЯНА“ УСЛУГИ, И ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА, НАПРАВИЛИ РЕЗЕРВАЦИЯ ПРЕЗ ОФИЦИАЛНИЯ УЕБ САЙТ НА ХОТЕЛ „КАЗА БОЯНА“

 

1.Общи правила и условия за он-лайн резервация

 

През официалния сайт на хотел „Каза Бояна“ /www.casaboyana.com/, използвайки интегрирания модул за онлайн резервации, можете сами веднага да направите резервацията, която Ви е необходима, по зададени от Вас параметри.

Настоящите общи условия за интернет резервации задължават „Де-Джорджо ЕООД“ като ХОТЕЛИЕР да осигури заявената от клиента резервация според предоставените от клиента чрез резервационния формуляр данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, цена за нощувка, брой и вид помещения.

2.Цени, предплащане, анулиране, неявяване

С извършването на резервация през онлайн резервационния модул на официалния уеб сайт на хотел Каза Бояна, Вие приемате и се съгласявате с прилаганите от ХОТЕЛИЕРА правила за анулиране и политиката му в случай на непристигане, както и с всички допълнителни условия и правила на ХОТЕЛИЕРА, които могат да се отнасят до Вашето посещение или престой.

Цените в интернет страницата на Хотел „Каза Бояна“ са в евро (EUR), с включен ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, броя и вида на избраните помещения и от актуалната ценова оферта за съответния период.

Плащането трябва да се  осъществява на място или по банков път.

 

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

 

В случай на анулиране или неявяване на вече платена online резервация от страна на клиента, „Де-Джорджо ЕООД“  възстановява сума в размер 70% като начислява неустойка от 30%.

 

При възстановяване на заплатена сума всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.

 

В случаи на форсмажорни обстоятелства, налагащи отмяна или промяна на резервацията е необходимо да се предоставят съответните документи и доказателства. Тогава възстановяването на заплатените суми се договаря.

 

ВРЪЩАНЕ НА ПЛАТЕНИ ОНЛАЙН СУМИ

 

Връщането на платени през Интернет суми – частично или пълно, в случаите, когато такова се налага, се извършва единствено и само чрез обратна транзакция по картата, с която е извършено плащането. Връщането се извършва в срок от 3 работни дни, считано от датата на възникване на причината за връщане на платена сума.

 

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

 

Разплащането може да се осъществи по 2 начина:

 

  1. 1. Плащане на място.

 

2.Чрез банков трансфер

Частично и пълно плащане на сумата трябва да се извърши в срок, след договаряне с хотела. След осъществяване на плащането е необходимо да се изпрати сканирано копие от платежното нареждане или вносната бележка на следните e-mail:

hotel@casaboyana.com

 

 

Късно плащане, грешна банкова информация, грешни данни на дебитна или кредитна карта, невалидни кредитна или дебитна карта или недостатъчни средства по тях са Ваша отговорност и за Ваша сметка; в този случай нямате право на възстановяване на стойността,  на което и да било (невъзстановимо) предварително плащане, освен ако ХОТЕЛИЕРЪТ не се съгласи или не позволи това в съответствие с политиката си за (предварително) заплащане или анулиране.

 

Препоръчваме Ви внимателно да прочетете политиката на ХОТЕЛИЕРА относно анулирането на резервациите, заплащането и правилата при неявяване преди да направите резервацията, и да се уверите, че извършвате съответните плащания на време според изискванията на съответната резервация.

ВАЖНО!

 

Ако интернет резервацията не бъде платена в момента на резервиране, тя ще бъде автоматично анулирана от системата. При плащане по банков път и не изпратено копие от документа за плащането, резервация ще бъде отказана и премахната от резервационната система.

 

При резервации с начална дата следващия ден е препоръчително да се избере плащане с дебитна/кредитна карта, тъй като това ускорява процеса на обработка на резервацията.

 

Настоящите условия важат за всички резервации извършени през интернет сайт:WWW.CASABOYANA.COM

 

„Де-Джорджо ЕООД“   поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта или когато използвате нашите онлайн услуги.

 

ЛИЧНИ ДАННИ И ПРИЧИНИ, ПОРАДИ КОИТО ГИ СЪБИРАМЕ

 

– Имейл на резервиращия

На посочения от правещия резервацията имейл адрес се изпращат потвърждението, разписката за онлайн плащане, ако такова е извършено и ваучерът за настаняване, след като резервацията е потвърдена.

 

– Телефон  на резервиращия

Телефонният номер на резервиращия е важен за нас, за да можем да се свържем с него за уточняване на евентуални подробности, както и в случаите на отмяна на резервацията поради форсмажор.

 

– Имена на гостите, които ще се настанят в хотела.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент GDPR 2016/679  и всички нормативни актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват и/или предоставяни на трети лица от ХОТЕЛИЕРА само във връзка с осъществяването на установените изисквания от Министерство на туризма и Министерство на вътрешните работи . Декларираните от Вас имейл или телефон ще бъдат използвани за получаване на официална кореспонденция в качеството Ви на клиент – фактури, информация, уведомления, предизвестия и други.

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪБИРАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Личните данни, които се съхраняват в резервационната система на Хотел „Каза Бояна“ се използват единствено и само за целите на бизнеса му. Не предоставяме събраните лични данни на трети лица, независимо възмездно или безвъзмездно.

 

ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕСТОЙ:

 

Рекламация за предоставените от хотела услуги се разглеждат само ако са заявени и документирани по време на престоя, преди напускане на хотела чрез подписване на протокол

Час на настаняване след 14:00ч.

Час на напускане до 12:00ч.

Ако желаете да задържите стаята или да удължите престоя си, моля информирайте служителите на Рецепция.

При късно освобождаване или удължаване на престоя стаята може да бъде променена.

При всяко напускане на стаята ключът се оставя на рецепцията. Изгубена карта – 10 лв.

Не е разрешено да ползвате друго средство за включване на осветлението, освен картата към ключа Ви..

При ползване на електрически уреди /сешоари, самобръсначки и др. подобни/ в стаите, съблюдавайте правилата за безопасната им експлоатация.

Ако сте с дете, в ресторанта на хотела можете да ползвате микровълнова фурна, както и да Ви бъде оказано съдействие според обстоятелствата.

Не е разрешено изнасянето на имущество от хотела (хавлии, одеала, чаршафи, възглавници и друга собственост) и тяхното ползване навън.

Приятели и гости можете да посрещате в заведенията и общите части на хотела.

Закуска се предлага в ресторанта от 7,30/8.00 до 10.00 часа, вечеря – от 17,30/19.00 до 20.30 часа, по определено за пакетна цена меню. Нормалното работно време на ресторанта е от 8,00 до 22 ч.

С оглед спазването на хигиенни изисквания, съгласно разпоредбите на Българска агенция по безопасност на храните, не се разрешава внасянето и съхранението на малотрайни хранителни продукти в стаите на хотела. Допустими са изключения за диетични и диабетични продукти, с изричното съгласие на Управителя.

Не е разрешено приготвянето на храна в стаите на хотела, както и използването на домакински и електронагревателни уреди.

В съответствие с българското законодателство, хотелът спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на комплекса.  Гости, които не се съобразяват с нашата политика, ще се наложи да заплатят, за допълнително почистване на стаята, сума от 100 лева, която ще бъде добавена към сметката на стаята.

Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритите части на комплекса, както и външните части на заведенията.

Съгласно българското законодателство, не се предлага и сервира алкохол на гости под 18-годишна възраст.

Домашни любимци не са разрешени в хотела.

Почистването на стаите е всекидневно в часовете между 08:00 до 16:00 часа. Ако има поставена табелка “Не безпокойте” до 15:00, стаята ще бъде почистена на следващия ден. Ако имате нужда от нещо след 16:00 часа, моля попитайте на рецепция.

Хотелът е оборудван със система за видеонаблюдение, която обхваща публичните зони.

При намерени и потърсени вещи управата на хотела се задължава да изпрати загубената вещ с куриер, за сметка на собственика. Управата на хотела не носи отговорност за лични вещи, непотърсени в рамките на 3 /три/ месеца.

За съхранение на ценните Ви вещи наемете сейф на рецепция или използвайте наличния ако стаята разполага с такъв.   Управата на хотела не носи отговорност за ценни вещи, несъхранявани в сейф.

Всеки коментар или жалба по отношение на престоя трябва да се направи във фронт офиса или при Управителя на хотела по време на престоя, така че въпросът да бъде решен веднага.

Хотелът си запазва правото да таксува гости за причиняване на щети / по утвърден ценоразпис/, съзнателно причинени, по небрежност или непредпазливост. Ако щетите бъдат установени, след като гостът е напуснал, хотелът си запазва правото да изпрати фактура за дължимата сумата по ремонта.

Хотелът не поема отговорност за услуги, предоставени от трети страни на гостите.

На гърба на вратите, във всяка стая са разположени евакуационни планове. Моля, прочетете ги внимателно.

На всеки етаж и до всеки пожарен кран са разположени пожарогасители и противопожарни шлангове с подходящ размер.

 

Ако се открие пожар или дим, моля сигнализирайте на рецепция, като посочите етаж и номер на стая или съответното място.

 

В случай на природно бедствие:

 

– Запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. Не изпадайте в паника. Останете на място, където и да сте. Повечето наранявания се случват, когато хоратa влизат или излизат от сградите.

 

– В случай на земетресение се скрийте. Ако сте вътре, застанете под бюрото или масата, срещу вътрешна стена или под вътрешна врата. Стойте далеч от стъкла, прозорци и външни врати. Ако сте навън, останете далеч от сгради, тротоари и електрически кабели.

 

– Използвайте стълбите.

 

Застраховка на гостите в хотела

 

Хотелът има сключена комбинирана туристическа застраховка в полза на своите гости. Вижте Засрахователната полица.

 

Хотелът ни не толерира:

 

неприемливи нива на шум или поведение на гости;

арогантно поведение от страна на лица в очевидно нетрезво състояние или хаотично такова, което унищожава или заплашва да унищожи хотелска собственост;

нарушаване на обществения ред.

В случай на отказ от страна на гостите да се съобразят с изискванията, хотелът си запазва правото да прекрати резервацията, без да носи отговорност за възстановяване на суми или обезщетение

 

От всички гости, служители и представители на туроператори се очаква да се придържат към общите правила за настаняване и престой в хотела.

В случай на констатирани нарушения, управата на хотела може да прибегне до незабавното прекратяване на резервация, без да носи отговорност за възстановяване или обезщетение.

 

Поверителност при настаняване и ползване на услуги в хотел „Каза Бояна“

 

Настаняването в хотела е свързано със събирането и обработването на лични данни. Моля, запознайте и с Уведомлението ни за поверителност при настаняване.

 

За да продължите с резервацията и да я завършите, с цел тя да бъде окончателно потвърдена, е необходимо да декларирате, че сте запознати и съгласни с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ , УРЕЖДАЩИ ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ „ДЕ-ДЖОРДЖО  ЕООД“ КАТО ХОТЕЛИЕР, ПО ПОВОД ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ХОТЕЛ КАЗА БОЯНА УСЛУГИ И ГОСТИТЕ НА ХОТЕЛА, чрез поставяне на отметка в полето, определено за тази цел.

 

„Де-Джорджо ЕООД“

 

Адрес по регистрация и адрес за кореспонденция

общ.Нови Искър,ул.“Г.С.Раковски“11

ЕИК BG121135479

 

Изпълнителен директор: Иван Василев

Започнете да пишете термина, по който желаете да направите търсене, и натиснете Enter. Натиснете ESC за отказ.

Нагоре